آقای رضا الفت نسب

  • عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی
  • دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی ایران
  • عضو هیات موسس اولین اتحادیه فروشگاهای مجازی کشور
  • مشاور مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران

موضوع : بایدها و نبایدها در راه اندازی کسب و کارهای مجازی