آقای علیرضا کاظمی نیا

  • دانشجوی دوره دکترای کسب و کار هوشمند دانشگاه شهید بهشتی
  • مدیر اجرایی وب سایت «آقای مترجم» و استارت آپ «ناربو»
  • عضو انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

عنوان سخنرانی : بررسی انواع مدل های درآمدزایی در کسب و کارهای آنلاین