آقای مجید دودهکی

  • مشاور در حوزه تحقیقات بازار و بازاریابی الکترونیکی
  • بنیانگذار ECM و مشاور شرکت پرداخت الکترونیک سامان

 

عنوان سخنرانی : بررسی اکوسیستم کسب و کارهای آنلاین و استارت آپها