آقای مجید کرباسچی

  • رییس کمیته اتاق ICT اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان
  • ریس اتحادیه صنفی فناوری اطلاعات و ارتباطات اصفهان
  • عضو شورای سیاست گزاری پارک کسب و کارهای نوین اصفهان
  • مشاور , مولف و مدرس حوزه فرانچایزینگ بین المللی

 

عنوان سخنرانی : فرانچایزینگ در کسب و کارهای آنلاین