آقای محمدرضا شیخ بهایی

  • کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ( تجارت الکترونیک )
  • مشاور، ایده پرداز و مجری پروژه های تجارت الکترونیک و بازاریابی دیجیتالی
  • عضو کمیته تجارت الکترونیک اتاق بازرگانی اصفهان

 

عنوان سخنرانی : بررسی ابزارها و داشبوردهای تحلیل تحت وب